Skip to main content

Iluminatul de siguranță este o componentă fundamentală a infrastructurii oricărei clădiri, indiferent dacă este rezidențială, comercială sau industrială. Acesta joacă un rol extrem de important în protejarea vieților omenești și prevenirea accidentelor în situații de urgență. 

În funcție de tipurile iluminatului de siguranță, Normativul I7-2011 a adus actualizări în 2023 și se impun niveluri minime de iluminare, timpi maximi de punere în funcțiune și durata minimă de funcționare, după cum urmează.

Exemple privind durata minimă de funcționare a iluminatului de siguranță pentru diverse funcțiuni:

Exemple de valori pentru iluminatul de siguranță în funcție de tip și aplicație/domeniu de utilizare:

Alegerea corpurilor de iluminat

 Corpurile de iluminat destinate iluminatului de siguranță trebuie să ofere lumină continuă pentru activitățile desfășurate în condiții de urgență și intervenții în zonele de risc, să reducă panica și să asigure iluminarea locală necesară. Acestea pot fi integrate în sistemul de iluminat normal al spațiilor respective, dar trebuie să fie configurate pentru a se activa automat în cazul întreruperii iluminatului normal. De asemenea, corpurile de iluminat destinate indicării rutelor de evacuare și evidențierii hidranților interiori trebuie să respecte standardele SR EN ISO 7010, SR ISO 3864 pentru semnalizare și SR EN 1838 pentru iluminare de siguranță, asigurând distanțele de vizibilitate și luminanța corespunzătoare. Materialele folosite pentru aceste corpuri de iluminat trebuie să fie și ele conforme cu reglementările în vigoare. 

Corpurile de iluminat de securitate se vor monta la o înălțime de minimum 2 m față de nivelul pardoselii, cu excepția unor situații particulare.

Surse de alimentare

Sursa principală de alimentare pentru iluminatul de siguranță este rețeaua de distribuție publică. În plus, o sursă de alimentare de securitate (de rezervă) trebuie să fie selectată astfel încât să intre în funcțiune în intervalul de timp corespunzător și să asigure alimentarea continuă pentru cel puțin durata specificată în funcție de tipul activității. 

Sursele de alimentare de securitate (de rezervă), pot fi locale pentru un singur corp de iluminat autonom sau centrale pentru a alimenta un grup de corpuri de iluminat. Sursele centrale trebuie să își păstreze caracteristicile de rezistență la foc, etanșeitate și izolare termică pe întreaga durată necesară pentru alimentarea de securitate, care nu depășește 3 ore, sau să fie instalate în spații care îndeplinesc aceste cerințe.

Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță pentru continuarea lucrului

Instalațiile electrice destinate iluminatului de siguranță pentru continuarea activităților sunt prevăzute în mai multe situații specifice. Acestea includ locuri de muncă echipate cu receptoare care necesită alimentare continuă, precum stațiile de pompe pentru incendiu, sursele de rezervă, spațiile serviciilor de pompieri, dispozitivele de control și semnalizare, ventilatoarele de evacuare și control al fumului și gazelor fierbinți, precum și dispeceratele. De asemenea, iluminatul de siguranță este esențial în încăperile blocului operator, cum ar fi sălile de operație, de sterilizare, de pregătire a personalului medical și de reanimare, și în clădirile de producție, depozitare, laboratoare și alte facilități similare unde utilajele necesită supraveghere continuă. Capacitatea bateriilor de acumulatoare pentru aceste cazuri trebuie dimensionată astfel încât să asigure iluminatul de siguranță pentru continuarea activităților pe o perioadă de cel puțin 1 oră, în timpul căreia să se poată lua măsurile necesare pentru a continua operațiunile sau pentru a opri activitățile în condiții de siguranță.

Instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare

Iluminatul de siguranță pentru evacuare trebuie să fie prevăzut în mai multe tipuri de încăperi și spații, inclusiv în clădirile civile unde pot fi prezente simultan mai mult de 50 de persoane, încăperi cu suprafețe mari atât la niveluri supraterane (mai mari de 300 m2) cât și subterane (mai mari de 100 mp), parcajele subterane și supraterane închise, toaletele cu o suprafață mai mare de 8 mp și cele pentru persoane cu dizabilități, precum și în spațiile de producție sau depozitare unde sunt prezente peste 20 de persoane sau distanța până la ușa de evacuare depășește 30 m. 

De-a lungul căilor de evacuare, corpurile de iluminat trebuie să respecte standardele de vizibilitate și trebuie amplasate strategic lângă scări, la schimbările de nivel, la ușile de evacuare, la panourile de semnalizare de securitate, la intersecțiile de coridoare și la fiecare ieșire din clădire, inclusiv în exterior. Înălțimea optimă pentru amplasarea corpurilor de iluminat pentru evacuare trebuie să fie între 2 m și 3 m față de nivelul pardoselii.

În anumite situații excepționale, cum ar fi prezența obstacolelor care obstrucționează vizibilitatea corpurilor de iluminat (de exemplu, materiale depozitate în stive) sau în spații cu dimensiuni mari, atât în suprafață cât și în înălțime, indicatoarele luminoase sau iluminate nu trebuie montate la un unghi mai mare de 20 de grade față de orizontală, la o înălțime convențională a ochiului observatorului de 1,5 m.

Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcționeze continuu în timpul prezenței personalului în clădire, cu excepția cazurilor în care există un sistem de supraveghere permanent a iluminatului de siguranță sau iluminatul natural asigură suficientă lumină pe perioada activității în clădire. Pentru a facilita deplasarea ocupanților în siguranță către căile de evacuare sau zonele de intervenție, este necesar să fie prevăzut un iluminat de circulație care să respecte aceleași standarde ca și iluminatul de evacuare, asigurând vizibilitatea obstacolelor pe căile de circulație în absența iluminatului normal sau în zone unde iluminatul de evacuare este insuficient pentru identificarea acestora.

Instalații electrice pentru iluminatul de siguranță local

Iluminatul local de siguranță este esențial pentru evidențierea și siguranța în diverse situații critice în clădiri. Acesta include iluminarea hidranților interiori de incendiu, cutiilor pentru prim ajutor, declanșatoarelor manuale de alarmă, dispozitivelor de comandă pentru sistemele de securitate la incendiu, mijloacelor de primă intervenție în caz de incendiu, echipamentelor de control și semnalizare, precum și butoanelor de apel pentru asistența persoanelor cu dizabilități din grupurile sanitare. Iluminatul de siguranță local trebuie să asigure o iluminare verticală de minimum 5 lx și să fie proiectat pentru a proteja persoanele care pot rămâne temporar în clădire în caz de întrerupere a iluminatului normal, în zone specifice. În unele situații, cum ar fi rezidenții în centre de îngrijire pentru persoane în vârstă sau copii, sau ocupanții hotelurilor, se poate prefera rămânerea temporară în clădire până la restabilirea alimentării cu energie și revenirea la iluminatul normal, cu condiția ca aceasta să nu depășească o oră de la durata normală de funcționare a iluminatului de siguranță. Grupurile sanitare și vestiarele cu suprafețe mai mari de 8 m2 trebuie să fie dotate cu iluminat de siguranță local, asigurându-se o iluminare orizontală minimă de 0,5 lx la nivelul pardoselii, iar holurile acestora să beneficieze de iluminat de securitate adecvat pentru evacuare. În toaletele pentru persoane cu dizabilități și cele pentru schimbarea bebelușilor, este necesară o iluminare orizontală minimă de 1 lx la nivelul pardoselii, iar la facilitățile pentru copii mici, o iluminare adecvată și în planul mesei de înfășat. Iluminatul de siguranță portabil face parte din sistemul de iluminat local, fiind destinat utilizării în spații fără prezență permanentă de personal și este echipat cu alimentare proprie.

Instalații electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii

Instalațiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii sunt esențiale în diverse contexte pentru asigurarea siguranței. Acestea includ clădirile publice cu aglomerare mare de persoane la niveluri subterane sau supraterane, spațiile de producție cu densitate ridicată de personal, și încăperi civile de dimensiuni considerabile unde accesul direct în căile de evacuare este limitat sau există riscuri de împiedicare în cazul evacuării. Iluminatul de securitate împotriva panicii trebuie să asigure o iluminare orizontală de minimum 0,5 lx la nivelul pardoselii în fiecare punct al încăperii, excludând o zonă perimetrală de 0,5 m și luând în considerare încăperea goală. Pentru căile de evacuare care trec prin spații care necesită acest tip de iluminat și nu sunt clar definite, iluminatul orizontal minim necesar este de 1 lx. Este obligatorie punerea în funcțiune automată a acestui tip de iluminat la întreruperea iluminatului normal pentru a asigura condiții optime în caz de urgență.

Tablouri de distribuție iluminat de siguranță

Tablourile de distribuție destinate iluminatului de siguranță sunt amplasate în încăperi sau spații separate față de cele utilizate pentru iluminatul normal. În anumite cazuri, se poate permite amplasarea lor în aceeași încăpere sau spațiu, cu condiția implementării măsurilor constructive sau de montaj pentru a preveni influența reciprocă. Dimensionarea corectă a circuitelor și coloanelor iluminatului de siguranță se efectuează în așa fel încât, În încăperi și pe căile de evacuare unde sunt utilizate mai multe corpuri de iluminat de siguranță, acestea trebuie să fie alimentate de cel puțin două circuite separate în cazul alimentării de la o sursă centrală. Se recomandă monitorizarea automată a sistemelor de iluminat de siguranță în clădirile care utilizează peste 100 de corpuri de iluminat de siguranță. Sistemul de monitorizare furnizează informații despre starea aparatelor de iluminat, a acumulatorilor centrali/individuali/locali, integritatea circuitelor de alimentare și protecțiile asociate acestora.

Iluminatul de siguranță adaptiv

Un capitol foarte interesant ilustreză posibilitatea și avantajele adoptării soluțiilor inovatoare de sistem adaptiv. Astfel, la clădirile cu mai multe ieșiri de evacuare și/sau cu trasee de evacuare complexe se recomandă utilizarea sistemelor de iluminat de siguranță adaptive. 

Un sistem de iluminat de siguranță adaptiv este un sistem care poate ajusta automat nivelul și distribuția luminii în funcție de condițiile și nevoile specifice ale mediului în care este instalat.

Aceste sisteme pot schimba manual sau automat direcția rutei de evacuare, pot îmbunătăți vizibilitatea indicatoarelor/semnalizărilor de siguranță și, opțional, nivelul de iluminat pe căile de evacuare.

Aceste sisteme pot ajusta manual sau automat direcția rutelor de evacuare, îmbunătățind vizibilitatea indicatoarelor și semnalizărilor de siguranță și, opțional, nivelul de iluminat pe căile de evacuare. Un aspect important al acestor sisteme este capacitatea de a redirecționa ocupanții către rute alternative de evacuare în cazul în care o rută este afectată spre exemplu, de un incendiu confirmat, ghidându-i către alte zone sigure ale clădirii pentru evacuare în condiții de siguranță.

Sistemele de iluminat de siguranță adaptive pot fi integrate cu alte componente și sisteme ale clădirii, cum ar fi detectoarele de incendiu, controlul accesului, gestionarea tehnică centralizată și sistemele de sonorizare. Corpurile de iluminat și/sau indicatoarele de siguranță adaptive sunt gestionate printr-o unitate de control dedicată pentru programare și monitorizare.

Verificarea sistemelor de iluminat de siguranță trebuie realizată periodic și responsabil, la intervale stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

Contactați-ne pentru mai multe detalii sau eventuale cereri de ofertă!

  Prenume, Nume (obligatoriu)

  Email (obligatoriu)

  Telefon (obligatoriu)

  Subiect

  Mesajul tău

  Leave a Reply