Skip to main content

Termeni și condiții

Site-ul www.revicon.ro este proprietatea S.C. Revive Construct S.R.L., cu sediul în București, str. Patrioților, nr. 1, sector 3, București. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.revicon.ro.

Accesul și utilizarea www.revicon.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile stabilite în cele ce urmează. Utilizarea site-ului presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

ACCES

Scopul permis pentru utilizarea www.revicon.ro este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Copierea integrală sau parțială a textelor postate pe www.revicon.ro se va penaliza conform legii nr. 8/1996 – legea privind drepturile de autor și ale celorlalte reglementări în materie.

Revicon este o marcă înregistrată deținută de S.C. Revive Construct S.R.L.

Prin termenul “utilizator” al acestui site se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa acest site.

DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.revicon.ro oferă acces liber la site-ul www.revicon.ro și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea www.revicon.ro sau a partenerilor săi.

Dreptul de copyright pentru textele și imaginile existente pe acest site este deținut de www.revicon.ro. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără citarea sursei și permisiunea anterioară explicită, prin acord scris.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea materialelor puse la dispoziție de www.revicon.ro prin intermediul site-ului intr-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor si proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

REGULI DE UTILIZARE

Nu sunt permise:

  • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
  • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
  • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua www.revicon.ro prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
  • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese. Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage dupa sine răspunderea civilă sau penală. www.revicon.ro va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

www.revicon.ro iși rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

www.revicon.ro nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

www.revicon.ro poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat de www.revicon.ro, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@revicon.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. www.revicon.ro iși rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului www.revicon.ro pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate in conditiile legii Legea 677/2001.

www.revicon.ro se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

www.revicon.ro nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul iși publică adresa sau orice alte date personale, din proprie initiațivă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile www.revicon.ro.

Pe site-ul www.revicon.ro pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se afla sub controlul www.revicon.ro și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.